Politica de confidențialitate Dexign

Acest site web colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Proprietar și operator de date

Dexign SRL
str. Muncitorilor 1/34, Cluj-Napoca, Romania
CUI: RO19137530 Reg.Com: J12/3553/2006

E-mail de contact al proprietarului: dataprotection@dexign.ro

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date personale pe care acest site le colectează, de la sine sau prin intermediul unor terți, se numără: cookie-uri și date de utilizare.

Detaliile complete despre fiecare tip de Date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat la utilizarea acestui site web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de acest site web sunt obligatorii și nefurnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor acestui site web. În cazurile în care acest site web precizează în mod expres că unele Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal obligatorii sunt bineveniți să contactați Proprietarul.
Orice utilizare a cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest site web are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezenta pagină.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și confirmă că au consimțământul terței părți pentru a furniza Datele Proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a Datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.
Prelucrarea Datelor se realizează folosind computere și/sau instrumente compatibile IT, urmând proceduri și moduri organizaționale strict legate la scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui Website (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi terți- furnizori de servicii tehnice părți, transportatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca Procesori de date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată în orice moment de la Proprietar.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra Date cu caracter personal referitoare la Utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: Conform unor legislații, Proprietarului i se poate permite să prelucreze Date cu caracter personal până când Utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („opt-out”), fără a fi nevoit să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele baze legale. Acest lucru, cu toate acestea, nu se aplică, ori de câte ori Prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea Datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care este îndeplinită în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite Proprietarului;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Proprietar sau de către o terță parte.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică Prelucrării și, în special, dacă furnizarea Datelor cu Caracter Personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în Procesare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului într-o altă țară. decât ale lor. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor Date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de Proprietar pentru a-și proteja Datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante din acest document sau pot întreba Proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact .

Timp de păstrare

Datele cu caracter personal vor fi procesate și stocate atâta timp cât este cerut de scopul pentru care au fost colectate.

De aceea:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a contractului.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopurile intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să facă acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

Odată ce perioada de păstrare expiră, Datele cu Caracter Personal vor fi șters. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

Scopul prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciile, precum și în următoarele scopuri: Analiză și Gestionare etichete.

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre Datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Analitice

Serviciile conținute în această secțiune îi permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a ține evidența comportamentului Utilizatorului.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC („Google”). Google utilizează Datele colectate pentru a urmări și a examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le partaja cu alte servicii Google.
Google poate folosi Datele colectate pentru a contextualiza și personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Privacy PolicyOpt Out Privacy Shield participant.

Gestionarea etichetelor

Acest tip de serviciu îl ajută pe Proprietar să gestioneze etichetele sau scripturile necesare pe acest site web într-un mod centralizat.
Acest lucru are ca rezultat ca Datele Utilizatorilor să circule prin aceste servicii, ceea ce poate duce la păstrarea acestor Date.

Manager de etichete Google (Google LLC)

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor oferit de Google LLC.

Date cu caracter personal colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la Privacy Shield.

Webalizer și Awstats

În plus, se atrage atenția asupra proprietarului folosind Webalizer (www.webalizer.org) și AWStats (www.awstats.org). Acestea sunt programe de analiză a fișierelor jurnal de server web bazate pe sursă deschisă pentru analiza statistică a accesului utilizatorilor la acest site web. Aceste programe de analiză evaluează așa-numitele fișiere jurnal ale serverului (de exemplu, browser (tip/versiune), sistem de operare, URL-ul de referință, numele gazdă, ora solicitării serverului), care sunt redirecționate automat de către browserul de internet al utilizatorului către acest site în timpul accesării. acest site web și va crea sondaje (de exemplu, pentru numărul de accesări, solicitări de fișiere/pagini, vizite etc.) și statistici. Pentru această evaluare nu sunt utilizate cookie-uri. Datele colectate nu pot fi asociate cu nicio persoană. O combinație a acestor date cu alte surse de date, în special cu datele personale, nu va avea loc. Datele vor fi stocate de serverul acestui site web. Datele nu vor fi transmise unui terț și vor fi șterse după evaluarea statistică a acestuia. Proprietarul își rezervă dreptul de a verifica ulterior aceste date, în măsura în care se cunosc indicații concrete pentru o utilizare ilegală. Prin utilizarea acestui site web, utilizatorul este de acord cu analiza statistică a accesului utilizatorului la acest site web în modul și în scopurile menționate mai sus. În cazul în care Utilizatorul nu dorește ca datele utilizatorului să fie folosite pentru o analiză statistică a utilizării de către Utilizatori a acestui Site, Utilizatorul are posibilitatea de a se opune colectării de către utilizator a datelor referitoare la utilizarea acestui Website și de a preveni analiză web prin contactarea Proprietarului utilizând datele de contact prezentate mai sus.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de către Proprietar.

În special, Utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

 • Își retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • Se opune prelucrării Datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune Prelucrării Datelor lor dacă Prelucrarea se desfășoară pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesează datele lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, de a obține dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale Prelucrării și de a obține o copie a Datelor în curs de prelucrare.
 • Verificați și solicitați rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica exactitatea datelor lor și de a solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • Restricționați prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va prelucra Datele în niciun alt scop decât stocarea acestora.
 • Ștergerea sau eliminarea datelor lor cu caracter personal în alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea Datelor lor de la Proprietar.
 • Să primească datele lor și să le transfere unui alt operator. Utilizatorii au dreptul de a primi datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le fie transmise către alt controler fără nicio piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automate și ca Prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații precontractuale ale acestuia.
 • Depuneți o plângere. Utilizatorii au dreptul de a depune o reclamație în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a vă opune prelucrării

În cazul în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități oficiale conferite Proprietarului sau în scopurile intereselor legitime urmărite de către Proprietar, Utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situație specială pentru a justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, ei se pot opune în orice moment la această prelucrare fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date cu Caracter Personal în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Cum să exerciți aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de Utilizator poate fi îndreptată către Proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către Proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune în justiție

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestui site sau a serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite Servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

Jurnalele de sistem și întreținerea

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest site web (jurnalele de sistem) să utilizeze alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea Datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Proprietar. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate solicitările „Nu urmăriți”

Acest site web nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.
Pentru a determina dacă vreunul dintre serviciile terțelor pe care le utilizează onorează solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii săi pe această pagină și, eventual, pe acest site web și/sau - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal - trimițând o notificare Utilizatorilor prin orice informație de contact disponibilă Proprietarului. Este recomandat să verificați des această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări enumerată în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, acolo unde este necesar.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Orice informații care în mod direct, indirect sau în legătură cu alte informații, inclusiv un număr personal de identificare, permit identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate automat prin intermediul acestui site web (sau al serviciilor terțe utilizate în acest site web), care pot include: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează acest site web, adresele URI (identificatorul uniform al resurselor). ), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat cu succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de către Utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină a site-ului web) și detaliile despre calea urmată în cadrul site-ului web, cu referire specială la succesiunea paginilor vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Subiectul datelor

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau supervizor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează Datele cu caracter personal în numele Operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site

Mijloacele prin care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorului.

Serviciul

Serviciul oferit de acest site web așa cum este.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Cookie-uri

Seturi mici de date stocate pe dispozitivul utilizatorului.


Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor multiplelor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest site web, dacă nu se specifică altfel în acest document.

Cea mai recentă actualizare: 02 octombrie 2018