LMG

LMG este un broker de asigurări în cadrul transporturilor maritime din zona Golfului Arabic, fondat în Londra, cu un spațiu de bussines extins în întreaga lume. Am reușit să prezentăm echipa LMG și activitatea grupului prin broșura de prezentare, axată pe un scurt portofoliu al membrilor care o alcătuiesc, activitățile și locul în care acest Grup internațional le desfășoară.

Servicii

Print